۱۲۷۵شمسی قتل ناصرالدین شاه قاجار

196

«ناصرالدین شاه قاجار» چهارمین پادشاه مستبد قاجاریه ۴۹سال بر ایران سلطنت کرد. میرزا رضا کرمانی زمانی که شاه تصمیم داشت پنجاهمین سال سلطنتش را جشن بگیرد در شهر ری با شلیک چند گلوله به زندگی او پایان داد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.