۱۲۷۰ شمسی لغو امتیاز تنباکو

247

ناصرالدین شاه امتیاز انحصاری تولید و خرید و فروش دخانیات را به ازای سالی ۱۵هزارلیره انگلیس به شرکت انگلیسی«رژی» بخشید. این قرارداد خشم دیرینه مردم را به نقطه اوج و انفجار رساند و اعتراضهای مردمی به یک عصیان و اعتصاب عمومی تبدیل شد. سرانجام شاه در و حشت از خشم مردم ناچار امتیاز «رژی» را لغو کرد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here