۱۱۱۷ خورشیدی (۱۷۳۹ میلادی) پیروزی نادر شاه در نبرد کرنال

133
نبرد میان نیروهای متجاوز نادر شاه و قوای هندوستان در دشت مجاور شهر «کرنال» در شمال دهلی آغاز شد. در این نبرد که یک روز و چند ساعت بیشتر طول نکشید «نادر شاه» پیروز شد. نادر در این نبرد از توپهای سبک قابل حمل بر پشت شتر معروف به «زنبورک» استفاده کرد که جا به جایی آنها سریع و آسان بود.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here