۱۱ مارس ۲۰۰۶ میشل باشله اولین رئیس جمهور زن در شیلی ؟

115

 «میشل باشله» اولین رئیس جمهوری زن در شیلی طی مراسمی رسماً کار خود را آغاز کرد. او از فعالین سیاسی ضد آگوستو پینوشه دیکتاتور سابق آن کشور بود که پس از کودتای وی نزدیک به یک سال در زندان رفت. نیمی از اعضای کابینه وی را زنان تشکیل میدادند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here