کتک زدن دستفروش جوانی توسط ماموران شهرداری رژیم در مریوان

46

ماموران شهرداری رژیم در مریوان با کتک زدن دستفروش جوانی که برای امرار معاش در کنار خیابان به فروش لباس اقدام کرده بود مانع کار او شدند. وی نیز با اعتراض و خشم و کینه نسبت به این رژیم ضدمردمی تمام بساط ناچیز خود را به آتش کشید.

رژیم ضدبشری آخوندی از طریق ماموران جنایتکارش در شهرداریها نیز خفقان و سرکوب مردم را دنبال می کند و مردم در شهرهای مختلف بارها شاهد ضرب و شتم دستفروشان زحمتکش و تخریب اموال آنها توسط این مزدوران بوده اند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here