کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در ۱۰تیر۱۳۹۶ درشهرهای میهن

248

کارزار حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت در ۱۰تیر۱۳۹۶ درشهرهای :تهران، اراک، همدان، گیلان، مشهد، اصفهان، کرمانشاه، دهدشت، بابلسر و تبریز، باشعار: ایران آزاد با مریم رجوی

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here