پیام پاتریک کندی در حمایت از قیام مردم در ایران

64
پاتریک کندی طی پیامی گفت_ دعاگوی مردم ایران هستم .-min

پاتریک کندی طی پیامی گفت:‌ دعاگوی مردم ایران هستم که صدای خودشان را برای آزادی و برابری و یک زندگی بهتر به گوشها می‌رسانند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here