پاسخ سخنگوی مجاهدین در اسلو به امیر لشگر پوشالی و آماده فرار: شعارهای ((بی‌شرف، بی‌شرف)) مردم را به گوش بگیر و در یک گوشه بمیر! + فیلم

78
سخنگوی مجاهدین - اسلو-min

 

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here