وضعیت وخیم حال زندانیان سیاسی اعتصاب‌غذا کننده پس از ۲۳روز

93
گزارشهای رسیده از زندان گوهردشت کرج حاکی است زندانیان اعتصابی پس از ۲۳روز اعتصاب‌غذا با وضعیت جسمی وخیمی رو برو هستندو برخی از این زندانیان فقط با کمک همبندانشان قادر به راه رفتن می‌باشند.
هم‌چنین صبح دوشنبه ۳۰مرداد، زندانی سیاسی حسن صادقی از سالن ده بند چهار، در حالیکه اعتصاب غذاست، به‌دلیل وخامت وضعیت چشمش به بیمارستان فارابی تهران منتقل شد.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here