نیوت گینگریچ: اگر اسد از سلاح شیمیایی استفاده کند حمله به آن تردید بردار نیست

164

نیوت گینگریچ: رئیس پیشین کنگره آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز با اشاره به جنایت شیمیایی بشار اسد در خان شیخون گفت: اگر اسد مجدد از سلاح شیمیایی استفاده کند حمله مجدد به آن تردید بردار نیست. اگر رژیم ایران هم دست از پا خطا کند با تلافی سنگین آمریکا روبهرو میشود.

رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا در پاسخ به تهدید آخوند روحانی که بشار اسد را مرز سرخ رژیم ذکر کرده بود افزود: فکر میکنم پاسخ بسیار روشن است، اگر اسد دوباره حمله کند، ما مجددا آن را خواهیم زد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here