نگاهي به پژوهش پنتاگون دربارهُ سه مأمور وزرات اطلاعات رژيم ايران

269

سوابق مزدوري، جاسوس انگليسي وزارت اطلاعات و دو مأمور «شيطان بنده» ديگر كه در پژوهش پنتاگون افشا شده اند

جمعه, ۲۲ دی ۱۳۹۱ ۰۶:۵۹

جاسوس انگليسي اطلاعات آخوندي اَن سينگلتون و دو مأمور ديگر وزارت اطلاعات، مسعود خدابنده وابراهيم خدابنده،كه در پژوهش پنتاگون جزئيات عضوگيري آنها توسط دستگاه اطلاعاتي و امنيتي حكومت آخوندي عليه مجاهدين خلق ايران برملاشده است، به طورخاص عليه پايداري اشرف توسط ديكتاتوري آخوندي مصرف شده اند.

رهنمود استراتژيكي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران، منتشرشده درخبرگزاري رسمي حكومت آخوندي به تاريخ ۲۵آذر ۱۳۸۲

«بايد در اين مسير ابزار ديپلوماسي رسمي ‌يعني وزارت امور خارجه با ابزار ديپلوماسي امنيتي يعني وزارت اطلاعات هماهنگ با يكديگر عمل كنند. هدف محوري جمهوري اسلامي‌ايران مي‌بايست پاك كردن و حذف صورت مسأله اين تشكيلات تروريستي باشد. اثرات نا امني و منفي اين گروهك نه تنها امنيت داخلي ايران بلكه امنيت منطقه را خطر مي‌‏اندازد »

ازهمان سال ۸۲ تا امروز به قول استراتژيستهاي رژيم، « ابزار ديپلوماسي رسمي ‌يعني وزارت امور خارجه با ابزار ديپلوماسي امنيتي يعني وزارت اطلاعات» درتلاش بوده و هستند و تقريبا همين ماه پيش بود كه خبرگزاري حكومتي ايسنا ۲۹آبان۹۱ نوشت:

« به گزارش خبرنگار (ايسنا) منطقه لرستان، ابراهيم خدابنده در نشست پرسش و پاسخ «دگرديسي در فرقه تروريستي منافقين» با دانشجويان در دانشگاه لرستان …خاطرنشان کرد: ملاقاتي با کوپلر نماينده سازمان ملل در عراق داشتم که ايشان گفتند در قرارگاه ليبرتي با حدود ۱۰۰نفر از اعضاي سازمان صحبت کرديم و از آنها پرسيديم که مي‎خواهيد از سازمان خارج شويد؟ آنها گفتند نمي‎خواهيم خارج شويم و مي‎خواهيم در سازمان بمانيم. من به ايشان گفتم مطمئنيد آن افرادي که با آنها صحبت کرده‎ايد اصلاً مي‎دانند خارج از سازمان يعني چه؟ کسي که ۲۰سال در اشرف بوده است، چه ايده‎اي خارج از سازمان مي‎تواند داشته باشد و کسي که ۲۰سال يک فضاي جهنمي نسبت به خارج از سازمان در ذهنش ايجاد شده مشخص است که با ۱۰دقيقه حرف زدن نمي‎تواند از سازمان خارج شود».

در اين فاصله ده ساله، حكومت آخوندي مأموران لاحق خود را تحت عنوان اعضاي سابق مجاهدين تا توانسته عليه پايداري اشرفيان قهرمان، مصرف كرده است :

از اعماق شكنجه گاههاي اوين تا زمينه سازيهاي تروريستي براي منفجركردن شبكه هاي آبرساني اشرف و شركت محاصره و بلندگوهاي شكنجه رواني، تا جاسوسخانه هاي ام آي سيكس لندن و شاهد تراشي عليه مجاهدين دركارزار درهم شكستن برچسب آخوند ساخته درانگليس،

و از كودتاي ۱۷ژوئن و رقعه پركردن در د اس ت فرانسه عليه رئيس جمهور برگزيده مقاومت تا برنامه چاقوكشي عليه پناهندگان درسالن فياپ پاريس و انواع مصارف تبليغاتي در بوق بسي سي فارسي يا كتاب نويسي درباره فرقه بودن و صدامي بودن ارتش مجاهدين.

صحنه هاي گشت و گذار اَن سينگلتون در جمع بسجيان و مأموران وزارت ونيروي تروريستي قدس و گزمه هاي تحت امر عراقي درجريان محاصره اشرف و شكنجه رواني مجاهدين باصدها بلندگو را لابد هموطنانمان به ياد دارند.

مسعود خدابنده هم از مأموران مستقر درهتل منصور بغداد بود كه درجريان انفجار لوله هاي آبرساني اشرف و برملاشدن زمينه سازيهاي تروريستي مربوطه در روشنگريهاي مقاومت ايران و نشريه مجاهد به اين شرح افشاشده بود (نشريه۸۹۲تاريخ ۲۰بهمن۸۶):

«تروريستهاي نيروي قدس روز ۸فوريه ايستگاه آبرساني شهر اشرف و ۲۰هزار تن از اهالي منطقه را منفجر كردند و دو روز قبل از آن در ۶فوريه شيخ حميد ذياب از اعضاي شوراي عشايري كه مسئوليت حفاظت منطقه و هم‌چنين حفاظت از ايستگاه آب شهر اشرف را برعهده داشت در يك سوء قصد تروريستي به شهادت رساندند.

شماري از اين عوامل وزارت اطلاعات و نيروي قدس كه هم اكنون در هتل منصور بغداد مستقرند عبارتند از مزدور خدابنده، مصطفي محمدي، رضا اكبري نسب و عليرضا بشيري. فردي به‌نام طباطبايي از نيروي تروريستي قدس رابط آنهاست.

بنا‌به گزارش مسئول كميسيون خارجه شوراي ملي مقاومت، اطلاعات آخوندي قبل از اعزام اين مزدوران به عراق، شماري از آنها از جمله خدابنده و زنش كه چند ماه پيش به جرم چاقوكشي عليه پناهندگان در پاريس بازداشت شده بود را به نزد مقامات قضايي و امنيتي فرانسه فرستاد تا براي چندمين بار به ارائه شهادت دروغ عليه شوراي ملي مقاومت و سازمان مجاهدين خلق ايران و عليه مجاهدان شهر اشرف مبادرت كنند».

بايد اضافه كنيم كه براي سرپا نگداشتن پرونده ۱۷ ژوئن كه سرانجام قضات فرانسوي مهر باطل شد بر اتهمات تروريستي آن زدند و وحقانيت مقاومت مردم ايران دربرابر استبداد تروريستي را طبق اسناد تاريخي حقق بشري تأييد كردند، ديكتاتوري آخوندي و همدستان مماشاتگرش دست كم ۱۶بار مزدور خدابنده واَن سينگلتون را براي رقعه نويسيهاي مطلوب خودشان موردمصرف قراردادند.

اما درمورد مصرف نامبرده در جاسوسخانه هاي لندن براي شاهد تراشي عليه مجاهدين و ۳۵عضو برجسته مجلسين انگلستان كه جك استرا و حكومت انگليس را در دادگاه پوئك به چالش كشيدند و نهايتا مفتضحانه شكست دادند.

خانم دولت نوروزي نماينده شوراي ملي مقاومت ايران درانگلستان در توضيحات خود درآذرماه سال ۸۲در باره اين كارزار حقوقي وسياسي، درقسمتي تحت عنوان « مدارك شاكيان و وزير كشور»مي گويد(نشريه۸۸۲تاريخ ۱۶آذر۸۶ ) :

«اسناد دولت مجموعاً يك زونكن ۵۰۰‌صفحه‌يي بود، كه حدود ۲۰۰‌صفحه صرفاً كپي بخشهايي از چند كتاب بود….

بسياري از آنها عملاً دعاوي وزير كشور را در قبال درگير‌بودن سازمان مجاهدين در تروريسم نفي مي‌كرد. وكلاي ويژه هم طي همين مدت، برخي مدارك را كه دولت محرمانه كرده بود، با مراجعه به پوئك، علني كردند و در اختيار وكلاي شاكيان گذاشتند، از‌جمله اسنادي كه بيانگر همكاري وزارت خارجه انگليس با بريده‌مزدوراني از قبيل مسعود خدابنده و ان سينگلتون بود».

البته كه دادگاههاي انگلستان برچسب زدن به مجاهدين را نابخردانه و باطل اعلام كردند و دولت فخيمه مجبورشد برچسب را رسما باطل كند.

در پي برملاشدن فضيحت مصرف جاسوسان وزارت اطلاعات در انگلستان، کميته پارلماني بريتانيايي براي آزادي ايران، كه از حمايت ۲۰۰عضو مجلس اعيان و اكثريت مجلس عوام برخوردار است، با انتشار سندي تحت عنوان «جاسوسي براي ملايان: عوامل ايران در انگلستان»، نسبت به تهديدات وزارت اطلاعات رژيم ايران و مامورانش در بريتانيا هشدارداد و از دولت انگلستان خواست مصوبات اتحاديه اروپا براي اخراج يا ممانعت از ورود پرسنل اطلاعاتي و امنيتي رژيم ايران به کشورهاي عضو اتحاديه اروپا را به موقع اجرا بگذارد.

در همين سند درمورد مزدورخدابنده آمده است:

مسعود و آن خدابنده (سينگلتون)

بنابر يک استشهاد که در يک دادگاه بريتانيا در سال ۲۰۰۳ مسعود خدابنده يك مامور وزارت اطلاعات است که در بريتانيا فعاليت مي کند…….

وي در ۱۹۹۸، با استفاده از پوش شرکت در کنفدراسيون جهاني کارگر، به سنگاپور رفت که در آنجا، بنابر استشهاد برادرش، مخفيانه با نمايندگان وزارت اطلاعات ملاقات کرد. آن زمان بود که مسعود خدابنده استخدام شد و شروع به کار بعنوان يک مامور وزرت اطلاعات نمود. دستورات به او, عمل کردن عليه اپوزيسيون ايران و پناهندگان ايراني ساکن بريتانيا و ساير قسمتهاي اروپا بود.

مسعود خدابنده با آن خدابنده (سينگلتون) ازدواج کرده است…

در ژوئن ۲۰۰۴، وين گريفيث از اين كه آن سينگلتون را در زندان بدنام اوين ديد، شگفت زده شد. در استشهادش براي دادگاه، وين گريفيث درباره زندان اوين گفت: “زندان اوين بعنوان يکي از مخفي ترين و وحشيانه ترين زندانها در جهان شناخته ميشود. دهها هزار زنداني سياسي در اين زندان شکنجه و اعدام شده اند. زندان اوين جايي است که خبرنگار عکاس کانادايي زهرا کاظمي در ژوئيه ۲۰۰۳ با مرگ وحشيانه اش روبرو شد.

شركت در چاقوكشي عليه ايرانيان مخالف در پاريس

روز ۲۷خرداد۸۶دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران، طي اطلاعيه چاقوكشي شماري از مأموران وزارت اطلاعات را كه ازكشورهاي مختلف اروپايي جمع‌آوري شده بودند و در سالن فياپ پاريس به ايرانيان مخالف رژيم حمله كردند، افشا و اعلام كرد: پليس پس از اطلاع از اين وحشيگري مأموران اطلاعات از برگزاري جلسه جلوگيري كرد و شماري از مهاجمان را دستگير نمود….

شماري از مأموران اعزامي كه در اين جنايت و تبهكاري شركت داشتند عبارتند از جهانگير شادانلو، مسعود خدابنده و زنش ان سينگلتون، جواد فيروزمند، مهدي خوشحال، علي قشقاوي، حسين سبحاني و هادي شمس حائري. مزدوران مجهز به چاقو، پنجه بكس، گاز اشك‌آور و … بودند و براي ضرب و جرح مخالفان رژيم آماده بودند.

مقاومت ايران، دولت فرانسه را فرامي‌خواند كه بر اساس مصوبه شوراي وزيران اتحاديه اروپا در آوريل ۱۹۹۷ از ورود وحضور مأموران اطلاعاتي ملايان در خاك فرانسه ممانعت كند و از هرگونه همكاري و ايجاد تسهيلات توسط سرويسهاي فرانسوي براي اين مأموران جلوگيري نمايند.و اجازه ندهد فاشيسم مذهبي حاكم بر ايران، ديكتاتوري و سركوب خود عليه مخالفان را به خيابانهاي پاريس نيز گسترش دهد.

مقاومت ايران هم‌چنين از دستگاه قضايي فرانسه مي‌خواهد كه مأموران اعزامي ملايان كه ايرانيان مخالف را وحشيانه مجروح كردند، مورد پيگرد ومجازات قانوني قرار دهد.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here