مردم و جوانان هوشیار آخوند حسن روحانی را حین سخنرانی‌اش در میدان آزادی تهران هو کرده، دروغگو نامیدند

8
هوکردن روحانی در سخنرانی 22 بهمن

روز یکشنبه ۲۲ بهمن؛ روحانی در سخنرانی‌اش در میدان آزادی در تهران؛ دوباره شروع به گفتن دروغ‌هایی برای ساختن خانه و دادن وام به مردم کرد؛ اما مردم و جوانان هوشیار در محل؛ با سر دادن شعار دروغه ، فریبکاری او را افشا کردند 

«هو کردن روحانی…..دروغگو! دروغگو!…»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here