لغو برنامه تلویزیونی سالگرد برجام با شرکت عراقچی معاون وزیر خارجه رژیم

عراقچی: نه تنها آمریکا، گروه۱+۵ هم تمدید ۱۰ ساله تحریمها از سوی آمریکا را نقض برجام نمی‌دانند

عراقچی، معاون وزیر خارجه رژیم، طی یک کنفرانس مطبوعاتی در یکسالگی برجام، گفت نه تنها آمریکا، بلکه اعضای کشورهای گروه ۱+۵ تمدید ۱۰ ساله تحریمها از سوی کنگره آمریکا را نقض برجام نمی‌دانند.

در همین حال به دلیل شدت مخاصمات باندهای حکومتی، برنامه تلویزیونی که قرار بود در سالگرد برجام با شرکت عباس عراقچی، برگزار شود، لغو شد.