قتل عام خانواده سلطنتی نپال

0
103

در سال ۲۰۰۱ دیپندرا Dipendra پسر پادشاه نپال كه با مادر خود بر سر انتخاب همسر اختلاف پیدا كرده بود در یك مهمانی كاخ سلطنتی، «بیرندراBirendra» پدر خود و ده تن دیگر از افراد خانواده سلطنتی را به رگبار تفنگ خودكار بست و سپس دست به خودكشی زد. پس از این حادثه، پارلمان تنها برادر پادشاه را كه در سفر خارج بود و در نتیجه زنده مانده بود به سلطنت دعوت كرد كه دیدیم بعدا دست به استبداد زد و در ماههای آوریل و مه ۲۰۰۶ مردم نپال برضد او شوریدند و نود درصد اختیاراتش را از او گرفتند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here