فراخوان مقاومت ایران به نجات جان یک زندانی که به هنگام بازداشت ۱۵ساله بود

9

مقاومت ایران به اقدام فوری برای نجات علیرضا تاجیکی یک زندانی ۲۰ساله در زندان عادل‌آباد شیراز که در هنگام بازداشت ۱۵ساله بوده، فرامی‌خواند و خواستار مداخله عموم مراجع بین‌المللی حقوق‌بشر به‌ویژه کمیسر عالی حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق‌بشر در ایران و گزارشگر اعدامهای خودسرانه و ارگانهای مدافع کودکان برای جلوگیری از این جنایت ضدبشری است.

علیرضا تاجیکی شش سال پیش به‌دنبال دستگیری به سلولهای انفرادی منتقل شد و به‌رغم آن که نوجوانی بیش نبود برای گرفتن اعتراف اجباری تحت شکنجه قرار گرفت.

نظام ولایت فقیه درمانده از مقابله با انبوه بحرانهای فزاینده داخلی و موج فراگیر اعتراضات مردمی و ناتوان از پاسخگویی به ابتدایی‌ترین خواستهای عموم مردم راهی جز تشدید سرکوب و اعدام نیافته است.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۱۸مرداد ۱۳۹۶ (۹اوت ۲۰۱۷)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here