عيسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفيانه به ايران

477

عيسی آزاده از هتل مهاجر تا بازگشت مخفيانه به ايران

ولی فقيه ارتجاع علاوه براستفاده اين قبيل مزدوران در داخل كشور برای سوخت رسانی به ماشين فرسوده و رسوای دروغ پراكنی شبكه گشتاپوی آخوندی در اروپا، جديدترين محصول صنعت«منتقدسازی» عليه مجاهدين را آماده عرضه به بازار سياست فريب و نيرنگ كرده است.

عيسی آزاده مستخدم جديد وزارت اطلاعات

به دليل عدم توان تحمل سختيهای مبارزه و پس از چندين بار اتمام حجت توسط سازمان، در ۶دی ماه۱۳۹۱، خودش را تسليم نيروهای عراقی كرده و به هتل مهاجر در بغداد(پايگاه وزارت اطلاعات و نيروی تروريستی قدس برای توطئه عليه مجاهدان اشرفی) رفت.

سند زير اتمام حجت سازمان مجاهدين خلق ايران و پاسخ وی برای تعيين تكليف در شرايط سخت مبارزه در سال۹۱ مي باشد.

هوالحق

ابلاغيه مجدد تعيين تكليف عيسی آزاده در مرحله سرنگونی ۲۶آبان۹۱

تعيين تكليف نهايی و موضع اينجانب به شرح زير است.

در آستانه عاشورای حسينی بار ديگر با رهبران عقيدتی ام تجديد عهد كرده و سوگند می خورم تا سرنگونی رژيم پليد خمينی تا آخرين نفسم و قطره خونم استوار باشم. و يكبار ديگر اعلام می كنم كه هيهات مناالذله

عيسی آزاده ۲۶/۸/۹۱

امضاء

با اشراف و آگاهي به تمام مواد و محتوای آنچه به من ابلاغ شد كه در اين مرحله خودم را تعيين تكليف كنم. با توجه به مرحله سرنگوني رژيم ضدبشری خمينی و وظيفه ای كه در اين مرحله بر عهده ام است آمدن از اشرف به ليبرتی را فقط پلی به سوی تهران مي دانم و لاغير. بر همين اساس بر تمام سوگندها و تعهدات قبلی پای می فشارم و از هرگونه زالوصفتی و خيانت به خون ۱۲۰هزار شهيد تبری جسته و در آستانه عاشورای حسينی با هيهات مناالذله به هر چه ننگ و زالو صفتی، سوگند می خورم كه تا سرنگونی اين رژيم پليد لحظه ای درنگ نكنم. تا چشم خلق ستمديده با ديدن مهر تابان و شير هميشه بيدار روشن شود. از خدا می خواهم كه من را بر اين راه هرچه استوارتر و اراده ام را راسخ تر كند. خدايا تو را به اين نعمت راه يافتگی شكرگزارم و بزرگترين آرزويم مجاهد ماندن و مجاهد مردن است.

الذين قالو ربناالله ثم استقاموا و منهم من قضی نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلو تبديلا

والسلام

درود بر رجوی

مرگ بر اصل ولايت فقيه

عيسی آزاده ۲۶آبان۱۳۹۱

امضاء

بنابر اطلاعيه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورای ملی مقاومت به تاريخ۴اسفند۹۲ مزدور عيسی آزاده در چند ماهی كه در هتل اطلاعات آخوندها در بغداد(هتل مهاجر) اقامت داشت به طور كامل توسط«سجاد» و «موسوی» و «حسينی» به خدمت وزارت اطلاعات در آمد و به همكاری تمام عيار با آنها، از جمله تهديد و تطميع ساير افراد مستقر در هتل مهاجر برای تن دادن به اطلاعات آخوندها پرداخت.

مزدور عيسی آزاده همچنين با كمك دستيار افغانی مارتين كوبلر به نام دورانی به فرستادن پيغامهای وزارت اطلاعات برای برخی از ساكنان ليبرتی مبادرت مي كرد كه با افشاگری و شديدترين اعتراض آنها مواجه شد.

پاداش اين خوش خدمتي ها، خروج آزادانه از«هتل» و رفت و آمد آزاد در شهر بغداد بود در حالي كه سايرين بدون موافقت مأموران اطلاعات و بدون كنترل و همراهي مأموران عراقی امكان خروج از هتل و رفت و آمد نداشتند. وی به مدت يك سال در سرپل وزارت در منتهای خود فروختگی در خدمت به مأمورين اطلاعاتی و امنيتی رژيم آخوندی و نيروهای امنيتی عراق از چيزی فروگذار نكرد و طي ديدارهای متعدد و مستمر با تروريستهای سفارت رژيم در بغداد، آمادگی خود را برای همكاری تام و تمام اعلام نمود و به اين ترتيب ريل مزدوری و منتقد سازی اين خائن به جريان افتاد.

(لينك به اطلاعيه كميسيون امنيت و ضدتروريسم شورای ملي مقاومت- ۴اسفند۹۲)

رسانه های رژيم در باره ريل مزدوری چنين عناصری كه در هتل مهاجر نگهداری می شوند، از قبل نوشته بودند:

«به گزارش انجمن دفاع از قربانيان تروريسم به نقل از سايت سراج ۱۴، بنابر اعلام يک منبع آگاه، از اسفندماه سال ‏۹۰‏ تاکنون ‏۱۴‏ نفر از اعضای فريب خورده … منافقين از اردوگاه ليبرتی در بغداد فرار کردند‏. ‏

اين مقام که نخواست نامش فاش شود، افزود‏: ‏دو نفر از اين افراد به علت ابتلا به بيماری های تنفسی و سرطان و کم توجهی رهبران و مسوولان گروهک تروريستی منافقين پس از خروج از اردوگاه ياد شده فوت شدند و ‏۱۲‏ فراری ديگر اين گروه … برای دريافت اطلاعات از اين گروهک … در اختيار نيروهای اطلاعاتی و امنيتی قرار دارند‏». (انجمن عدالت آخوندی اول آذر۹۱)

بعد از آن سايتهای زنجيره ای رژيم، ورود اين عنصر خائن به جرگه مامورين وزارت را تبريك گفتند:

«به عيسی آزاده رها شده ديگری از فرقه ترور و وحشت رجوی تبريك و تبريك مضاعف به خانواده ی ايشان می گوييم». (نجات رژيم ۱۹خرداد۹۲)

پیام تبریک علی مرادی، به مناسبت رهایی آقایان کریم قصیم و روحانی

تاریخ : سه شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۲

با سلام و خوش آمد خدمت شما دوستان سابق و جدیدالاحق و سلام و تبریک به آقای اسماعیل وفا یغمایی و عیسی آزاده و همه آزاده های دیگر که علیه قوانین برده داری و اسارت فرقه رجوی سر به شورش برداشته اید و یکی پس از دیگری اردوی رجوی را به مقصد دنیای آزاد ترک میکنید.

«نيروهای اطلاعاتی و امنيتی» جنايتكار، پس از خدمات يك ساله نامبرده بعنوان«پيش پرداخت» خيانت و جنايت، او را از هتل مهاجر بغداد، مخفيانه به داخل كشور منتقل كردند.

گشتاپوی آخوندی يك پاسپورت ايرانی به شماره ۱۶۳۵۹۰۸۵ با تاريخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ را برای اين مزدور صادر كرد. در قدم بعد او را برای«توجيه و آموزش» به منظور انجام مأموريتهای محوله به ايران برد. وی اكنون در خدمت گشتاپوی آخوندی در خط تهران – كرمان – جيرفت، به كار مشغول است.

طبق گزارشهای به دست آمده از داخل رژيم، وی به خاطر اطلاعاتش از محوطه داخل ليبرتی، در طراحی حمله موشكی به ليبرتی شركت داشته است.

برخلاف هميشه كه بازگشت خائنانه و خفت بار خائنين به آغوش ولايت را سايتها و رسانه هاي رژيم در بوق و كرنا كرده و انعكاس مي دادند، جهت بهره برداری هر چه بيشتر از اين عنصر خودفروخته، وی را بی سر و صدا به ايران برد تا پس از چند ماه كارآموزی توسط وزارت اطلاعات، بتوانند در گام بعد و ادامه مزدوری او را به اروپا اعزام كنند، تا با گذراندن ريل پناهندگی و مخفی كردن ردپای رژيم، حضور وی در اروپا را سفيدسازی كرده و در اولين فرصت تحت عنوان«منتقد» روانة نمايشات رسوای شبكه مأموران برون مرزی وزارت جاسوسی و كشتار نمايند.

پيش از اين نيز، وزارت بدنام اطلاعات تعدادی از مأموران خود از جمله جواد فيروزمند، محمدحسين سبحانی، بهزاد عليشاهی، بتول سلطانی و … را به شيوه و سناريوهای مشابه و با تئوری حجاريان و الگوی شاگرد جلاد اوين، به كشورهای مختلف اروپايي فرستاد. آنها تحت عنوان«اعضای سابق» و با ماسك«منتقد» عليه مجاهدين و مقاومت ايران به خدمتگزاری آخوندها مشغول شدند.

لازم به ذكر است كه مأموران گشتاپوی آخوندها نه تنها عليه اپوزيسيون رژيم ملايان و مجاهدين، بلكه عليه پناهندگان و پناهجويان ايراني در ‏كشورهای اروپايی هم عمل مي‌كنند و فاشيسم دينی در شرايط نياز آنها را مورد استفاده تروريستی نيز قرار خواهد داد.

اداره حراست آلمان در گزارشهای ساليانه خود درباره فعاليتهای اطلاعات آخوندها در اين كشور نوشته است:

«وظيفه اصلی دستگاه سرويس اطلاعاتی رژيم ايران، زيرنظر گرفتن و مقابله متمركز با گروههای مخالف در داخل و خارج كشور است. فعاليتهای جاسوسي رژيم ايران كه عليه آلمان صورت ميگيرند، اغلب توسط وزارت اطلاعات انجام ميشوند. يك موضوع محوری در فعاليتهای جاسوسی اين رژيم، شناسايی مخالفان تبعيدی در بين جامعه ايرانيان مقيم آلمان است كه جمعيت آنها به ۵۰٫۰۰۰ نفر بالغ ميشود. در اين رابطه، سازمان مجاهدين خلق ايران و شورای ملی مقاومت ايران به طور خاص در مركز فعاليت‌های جاسوسي رژيم ايران قرار دارند».

بخشی از سوابق:

عيسی آزاده كه در سال ۱۳۶۰دستگير شده و پس از توبه و قول همكاری آزاد شد. خودش نوشته بود«… در زندان عليرغم يك سال و نيم تحمل انواع فشارها در آخر از خودم ضعف نشان دادم. با ندامت از زندان آزاد شدم. اما بالاخره خرد شدم و تعهد دادم و آزادم كردند. از زندان كه آزاد شدم زن گرفتم و رفتم دنبال كار و زندگی خودم …»

در آبان ۱۳۸۹ نيز دختر اين مزدور كه با يك مامور اطلاعات به نام محسن آستانی ازدواج كرده بود، جلوی درب اشرف رفته و با شركت در نمايشها و سنگ پرانی های مزدوران به مجاهدان اشرفی خواستار بازگشت پدرش به ايران شده بود.

او در سيرك مزدوران و كنار لباس شخصی های رژيم هم چون محمد اكبرزاده، رضا رمضانی، ثريا عبداللهی، فنودی، و … به لجن پراكنی و سنگ پرانی يا زدن سنگ با تيركمان عليه ساكنان اشرف مبادرت كردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.