ششمین روز قیام – اهواز – تیراندازی و عبور مزدوران با کامیون از روی مردم ۱۲دی ۹۶

71
عبوز کامیون از روی مردم قیام در اهواز-min

تیر اندازی و عبور با کامیون از روی مردم قیام کننده در اهواز

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here