سوگند وفاداری نخستین رییس جمهور امریکا

188

ژنرال «جورج واشنگتن» در بالکن ساختمان فدرال در خیابان «وال استریت» شهر نیویورک به گونهیی که مردم او را ببینند سوگند وفاداری به قانون اساسی و ملت یاد کرد و نخستین رئیس جمهور فدراسیون شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.