سوم مارس ژنتیک و علم بیوتکنولوژی

84

گروهی از پژوهشگران در اسکاتلند برای نخستین بار توانستند با شبیه‌سازی سلولهای عادی یک گوسفند، گوسفند جدیدی به‌وجود آوردند که نام آن را «دالی» گذاشتند. انتشار این خبر، شوک بزرگی در دنیا ایجاد نمود زیرا همین آزمایش میتواند در مورد انسان هم نتیجه بدهد. از آن پس تاکنون دانش شبیهسازی پیشرفتهای بسیاری کرده و در حال گسترش است

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here