سناتور جان مک‌کین رئیس کمیتة قوای مسلح سنای آمریکا ضمن محکوم‌کردن حملة شیمیایی خان شیخون، بشار اسد را از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای تاریخ نامید

157

سناتور جان مک‌کین رئیس کمیتة قوای مسلح سنای آمریکا ضمن محکوم‌کردن حملة شیمیایی خان شیخون، بشار اسد را از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورهای تاریخ نامید و گفت که این جنایات جنگی تقریباً از زمان (جنگ دوم جهانی) بی‌سابقه است و شرمی در تاریخ معاصر محسوب میشود.

وی در پاسخ به این سئوال که دولت آمریکا باید چه اقدامی را در پیش بگیرد گفت، می‌خواهم شاهد آن باشم که (ترامپ) بگوید، ما ارتش آزاد سوریه را مسلح می‌کنیم و خود را وقف برکناری بشار اسد می‌کنیم و ایالات متحده در کنار مردمی خواهد بود که برای آزادی مبارزه می‌کنند؛ ما نباید بی‌عملی پیشه کنیم و نظاره‌گر قتل عام زنان و کودکان بی‌گناه با تسلیحات شیمیایی باشیم. 

سناتور مک کین در سخنان خود تاکید کرد (رژیم) ایران و حزب‌الله لبنان عمیقاً درگیر حمایت از دیکتاتور سوریه هستند و همة بازیگران و متحدان بشار اسد باید بهای آن را بپردازند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here