سقوط امپراتوری روم قدم -دوم شهریور -۲۴اوت ۴۲۰میلادی

13
سقوط امپراتوری روم قدم

دراین روز دسته یی از ژرمن ها به نام ویزیگوت ها رم را تصرف کردند و با این رویداد عمر امپراتوری روم در غرب پایان یافت ولی قسمت شرقی روم (قسطنطنیه) معروف به ییزانس تا سال ۱۴۵۳ به حیات خود ادامه داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.