سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به آخوند خاتمی با تأکید بر این‌که هرگز از گندم ری دوباره نخواهد خورد، به‌نقل از خمینی یادآوری کرد: خفه بسه! + فیلم

119
سخنگوی مجاهدین - اسلو-min

سخنگوی مجاهدین در اسلو خطاب به آخوند خاتمی

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here