ساخت کامپیوتری به جای نخاع

ساخت کامپیوتری که می‌تواند به جای نخاع، سیگنالهای مغز انسان را به عضلات منتقل کند، امیدواری برای بازگشت حرکت به کسانی که دچار قطع نخاع و نارسایی در این زمینه هستند را به طور چشمگیری افزایش داده است. 

مهندسان پزشکی با ساخت این کامپیوتر موفق شدند حرکت را به بیماری که به دلیل قطع نخاع سلسله اعصاب خود را از دست داده است، برگرداند. این یبمار هم‌اکنون می‌تواند مجدداٌ دستهايش را حرکت داده و غذا و نوشیدنی صرف کند.