«رژیم آخوندی زندان بزرگ خبرنگاران»، توصیف سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش سال۲۰۱۸

9
گزارشگران بدون مرز

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سال ۲۰۱۸ خود رژیم آخوندی را زندان بزرگ خبرنگاران دانست و در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در رده ۱۶۴ از میان ۱۸۰کشور ارزیابی کرد.

سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه خود نوشت: ایران هم‌چنان یکی از بزرگترین زندان‌های خبرنگاران در جهان است.کنترل دولتی اخبار و اطلاعات در ایران در ۳۹سال گذشته بی‌وقفه ادامه داشته و رژیم ایران بر تمامی مجاری رسانه‌یی باتمام قوا چنگ انداخته است.

گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز تاکید می‌کند: رژیم ایران هرگز اذیت و آزار خبرنگاران مستقل و شهروند – خبرنگاران را متوقف نکرده و از ابزارهایی هم‌چون ارعاب، بازداشت‌های خودسرانه و حبس‌های طولانی پس از محاکمات غیرعادلانه استفاده می‌کند. این رژیم جنگ علیه آزادی رسانه‌ها را به آن سوی مرزهای خود نیز گسترش داده و در حالی که تلاش می‌کند ظاهر خود را حفظ کند رسانه‌های جهانی را هم هدف قرار می‌دهد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here