رزمندگان سوری با دهها موشک گراد يك فرودگاه نظامی در منطقه الباديه را هدف قرار دادند

0
72

رزمندگان سوری با دهها موشک گراد يك فرودگاه نظامی در منطقه الباديه را هدف قرار دادند و دست كم ۶ هلی کوپتررژيم اسد را نابود کردند. 

در این تهاجم انبار مهمات فرودگاه و بشكه های انفجاری منهدم شد. 

همچنين واحدهای رزمنده با تلاش جديد شبه نظاميان وابسته به رژيم آخوندی برای اشغال مناطق ازاد شده در شهر درعا از محورها مختلف مقابله كردند و مانع پيشروی آنها شدند. در این نبرد يك تانك دشمن در شرق ارودگاه درعا منهدم شد . ..»

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here