ثبت تأسیس شرکت نفت انگلستان و ایران ۱۹۰۹میلادی

نخستین چاه نفت در روز ۲۶ می ۱۹۰۸ در عمق کمتر از ۴۰۰ متر در مسجدسلیمان به نفت رسیده بود.

نقش اصلی در این شرکت را ویلیام ناکس دارسی William Knox D’Arcy انگلیسی داشت که برای دریافت امتیاز نفت ایران مبلغ ناچیزی با وعده تعدادی سهم به ایران داده بود. 

در سال ۱۹۱۴ در آستانه جنگ جهانی اول نیروی دریایی انگلستان ۵۱ درصد سهام این شرکت را در اختیار گرفت که بعداً این سهام تا ۹۷ درصد افزایش یافت.