تولید سبزیجات و سیفی‌جات تازه در آپارتمانها، یک موضوع جالب توجه

187

تولید سبزیجات و سیفی‌جات تازه در آپارتمانها، یک موضوع جالب توجه در نمایشگاه تکنولوژی برلین بود. 

این تکنولوژی که به مزرعه خانگی موسوم است، در واقع بسته‌های پلاستیکی بسیار سبکی هستند که حاوی خاک، بذر، آب و یک سیستم دارای تأمین نور برای رشد گیاه است. با باز شدن بسته، سیستم شروع به فعالیت کرده و بذر در شرایط مطلوب رشد قرار می‌گیرد. میزان تولید گیاه با این روش سه برابر رشد گیاه در شرایط طبیعی است.

این روش که در اختیار شماری از آپارتمانها قرار گرفته، با استقبال ساکنان مواجه شده است.

منبع: رویتر ۱۵/۶/۹۶

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here