تقبیح دیدار فدریگا موگرینی از ایران، توسط کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد

4

اوتو برنهارد رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد، دیدار فدریکا موگرینی از ایران هنگام تحلیف آخوند روحانی را تقبیح کرد و گفت:‌ هیچ‌گونه مشروعیت دادن به دیکتاتوری آخوندی ایران تحت حاکمیت خامنه‌ای و روحانی مجاز نیست.

وی با اشاره به اعدامهای گسترده در دوره آخوند روحانی و نقض شدید حقوق‌بشر و گسترش صدور بنیادگرایی و تروریسم در کشورهای منطقه توسط این رژیم، نوشت:‌ این دیدار در تناقض آشکار با موضعگیری اخیر کشورهای محوری اتحادیه اروپا قرار دارد که متحدا توسعه موشکهای بالستیک توسط رژیم ایران را محکوم کرده و آن را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت ملل‌متحد ارزیابی کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here