تشدید بحران ارزی، جلسه مجلس آخوندی با حضور سیف مدیرکل بانک مرکزی رژیم برگزارگردید به تشنج کشیده شد

8

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here