تجمع هزاران تن از غارت شدگان کاسپین و بازنشستگان در مقابل مجلس آخوندی

92
بازنشستگان در برابر مجلس آخوندی-min

صبح امروز هزاران تن از غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین همزمان و در اتحاد با بازنشستگان در برابر مجلس آخوندی تجمع اعتراضی برگرار کرند.

آنها شعار می دهند کاسپین دزدی کرده دولت حمایت کرده

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.