تاسیس اولین کتابخانة عمومی جهان ۳۳ سال قبل از میلاد

88

نخستین کتابخانه عمومی در جهان که هر باسوادی حق دسترسی به آن را داشت در شهر رم گشایش یافت. ظرف ۵۰۹ سال تعداد این نوع کتابخانهها در قلمرو روم به رقم ۲۶ رسید.

  پیش از رومی ها ، سومری ها ؛ آشوری ها ؛ بابلی ها ؛ ایرانیان و… دارای کتابخانه بودند ولی این کتابخانه ها  در دسترس همگان نبود

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here