بازگشت لنین از تبعید ۱۹۱۷ میلادی

107

ولادیمیر ایلیچ ( لنین ) پس از ۱۱سال تبعید در اتریش و سوئیس به وطن باز گشت. 

لنین در نخستین روز بازگشت به روسیه کاپیتالیسم و رقابت بر سر استثمار ملل را عامل شعله ور شدن آتش جنگ بزرگ اعلام داشت. وی تاکید کرد تا این دوعامل وجود داشته باشد جنگ های استعماری نیز ادامه خواهد داشت.

لنین که در آن سال ۴۷ ساله بود در ۲۸ ماه مه خواهان ایجاد یک جمهوری دمکراتیک فدرال در روسیه شد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here