یک‌مزدور به‌نام حسن حیرانی تربتی به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی

1360
حسن حیراتی تربتی

اخراج یک‌مزدور به‌نام حسن حیرانی تربتی به‌خاطر شک اطلاعاتی امنیتی و تبانی درخیانت

 

با معذرت‌خواهی بسیار زیاد و طلب بخشش، از سازمان درخواست کمک دارم

۲۱فروردین۹۷ حسن حیرانی

مزدور حسن حیرانی تربتی که با شارلاتان‌بازی سعی در سرکیسه‌ کردن سایر نفرات تحت عناوین‌ مختلف داشت، به‌دلیل مشکوک‌ بودن اقداماتش، سرانجام نتوانست کسی‌را بفریبد. او درارتباط با مأموران اطلاعات مانند محمد کرمی، خدابنده و مصطفی محمدی از عوامل رژیم در فرانسه، انگلستان و کانادا قراردارد.

یکی از اقدامات او به‌دستور وزارت اطلاعات، تلاش برای جمع‌آوری‌امضا و نامه‌نگاری به دوایر آلبانی برای ویزا‌ دادن به مزدوران‌ارتجاع درایران، تحت‌عنوان جعلی خانواده مجاهدین است. (سند کلیشه شده است).

مزدور حسن حیرانی، اطلاعات، عکس و مشخصات‌ افراد را در اختیار وزارت اطلاعات قرار‌می‌دهد و مابه‌ازای آن، پول دریافت‌ می‌کند. بخشی‌از همکاری‌های وی با مزدوران و سایت‌های وزارتی درزیر آمده‌است:

قالب کردن مزدور اخراجی در سایت‌های وزارت بدنام، تحت عنوان «اعلام جدایی»!

ایران افشاگر

2 COMMENTS

  1. فلاکت و رسوایی آخر و عاقبت خیانت و به استخدام دشمن در آمدن است . ننگ این خیانت در دوران خیزش مردمی برای سرنگونی رژیم تبهکارهزار بار بیشتر از هرزمان دیگر است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.