اعدام ۳زندانی در زندان پارسیلون خرم‌آباد و ارومیه

237

دژخیمان خامنه‌ای سحرگاه روز شنبه ۱۴مرداد ۹۶ سه زندانی را در زندانهای ارومیه و خرم‌آباد بدار آویختند.

زندانی که در زندان پارسیلون خرم‌آباد اعدام شد ”حامد قائد رحمت“ نام داشت. دژخیمان خامنه‌ای همچنین سحرگاه روز شنبه ۱۴مرداد دو زندانی را در زندان مرکزی ارومیه به نامهای ”سعید پورهرمزی “اهل نقده و ”حسین شاهی“ اهل ارومیه را اعدام کردند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here