اعتراف پاسدار غضنفری سرکرده اداره تحلیل سیاسی سپاه به بی‌سابقه بودن ویژگی‌های قیام اخیر در طول حاکمیت آخوندی

9

پاسدار غضنفری سرکرده اداره تحلیل سیاسی سپاه پاسداران در خبرگزاری سپاه جنایت موسوم به فارس۳۰دی۹۶ اعتراف کرد:‌ حوادث اخیری که در کشور به وجود آمد از جهت پراکندگی و ویژگی‌های موجود در آن، در طول تاریخ انقلاب بی‌سابقه بوده است.

این سرکرده سپاه پاسداران گفت:‌ اعتراض همیشه در کشور بوده و در جاهایی مردم مطالبه حق خود را با تحصن پیگیری کرده‌اند اما اغتشاشات و ساختارشکنی در حادثه اخیر در طول تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است

وی هم‌چنین گفت: زمینه این اغتشاشات به‌لحاظ خاستگاه، بحث اقتصادی و اجتماعی بود اما اصل برنامه اغتشاشگران برای سال آینده بوده است. ما در اغتشاشات اخیر با یک پروژه کاملاً سازمان‌دهی شده روبه‌رو بودیم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here