اسدالله اسدی دیپلمات آخوندها در اتریش که دستور حمله تروریستی را داد، در آلمان دستگیر شد

153
توطئه حمله -تروریستی

کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت ایران

یک دیپلمات تروریست رژیم آخوندی بنام اسدالله اسدی، طراح اصلی حمله تروریستی به گردهمایی بزرگ ایرانیان در پاریس بود که در آلمان دستگیر شده است. این دیپلمات تروریست از مرداد۱۳۹۳ ایستگاه اطلاعات رژیم آخوندی در اتریش بوده است. دو تروریست دستگیر شده در بلژیک، امیر سعدونی و نسیم نعامی نام دارند و مقیم آنتورپ هستند.

قبل از اسدالله اسدی، فردی بنام مصطفی رودکی رئیس ایستگاه اطلاعات سفارت رژیم در اتریش بود. وی سپس به تهران منتقل شد و در سال ۱۳۹۶ برای توطئه علیه مجاهدین در آلبانی رییس ایستگاه اطلاعات سفارت رژیم در آلبانی شد.

مقاومت ایران خواهان بستن سفارت خانه ها و نمایندگی های رژیم آخوندی، مراکز ترور و جاسوسی و اخراج مأموران اطلاعات و نیروی تروریستی قدس از کشورهای اروپایی گردید.

شورای ملی مقاومت ایران

کمیسیون امنیت و ضد تروریسم

۱۱ تیر ۱۳۹۷(۲ ژوییه ۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.