ابراز افتخار فرماندار هوارد دین کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و رئیس پیشین حزب دمکرات امریکا درباره حمایتش از خروج مجاهدین از لیست و سلامت خارج شدن آنها از عراق

22
ابراز افتخار فرماندار هوارد دین

فرماندار هوارد دین کاندیدای پیشین ریاست جمهوری و رئیس پیشین حزب دموکرات آمریکا درباره حمایتش از مجاهدین اعلام کرد:

من تکرار میکنم که سازمان مجاهدین خلق به دلایل سیاسی در لیست تروریستی گذاشته شده بود . من افتخار میکنم که در خارج کردن آنها از این لیست و خارج کردن آنها به سلامتی از عراق نقش داشتم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.