آخرين مطالب سايت

اذعان سردمداران رژيم به مشاركت و موافقت با قتل عام 1367 و وحشت آنها از مخدوش شدن چهره خميني و افزايش اعتبار داخلي و بين...

  اشقی الاشقیا و خونخواری به اسم «پورمحمدی» که وزیر دادگستری «روحانیِ» معتدل هم تشریف دارند!! احتمالا به سفارش و تاکید روحانی به استودیوی خبر...

غيظ و كين آخوند دژخيم مصطفي پورمحمدي عضو هيئت مرگ خمینی جلاد در قتل عام 67 عليه مجاهدين بدنبال اوج گيري انزجار و محکومیت این جنایت و بحران...

انتشار فایل صوتی و اظهارات آقای منتظری خطاب به هیات مرگ خمینی درقتل عام ۶۷ و اینکه این جنایت بزرگ باعث شده مردم از...

رژیم ضدبشری آخوندی برای مقابله با موج حمایت مردمی از مجاهدین پس از افشای جنایت قتل عام 67، و افشای چهره سفاک خمینی و...

  در بیانیه خبرگان ارتجاع، با ابراز وحشت از آگاهی مردم و جوانان و انزجار عمومی از جنایت بزرگ خمینی جلاد در قتل‌عام زندانیان سیاسی...

  مجلس رژیم روز یکشنبه به خاطر نامه علی مطهری به پورمحمدی از دژخیمان هیئت‌مرگ خمینی جلاد در قتل‌عام ۶۷ به‌شدت متشنج شد. در این...

دژخیمان خامنه‌ای در یک اعدام جمعی و جنایت‌کارانه دیگر، 15 تن از زندانیان سیاسی را در زندان زاهدان مخفیانه به دار آویختند. رژیم آخوندی از...

آخوند ری‌شهری وزير سابق اطلاعات حکومت آخوندی گفت: گردانندگان سايت منتظري بايد به اين سؤال پاسخ دهند كه اگر اين دفتر با (مجاهدین) ارتباط...